Przedstaw się, my przedstawimy światło..... Sklep on-line

Polityka prywatności

POLITYKA PRWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) (Dz.Urz UE L 119,S.1), w związku z naszą działalnością , szanując prywatność naszych Klientów oraz dbając o to , aby każdy z Użytkowników odwiedzających stronę www oraz fanpage na Facebook wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe ,poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika zbieranych za pośrednictwem plików cookies.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka PRAXIS Technika Oświetleniowa Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wielkopolskiej 207, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332200, posiadająca numer NIP 5833074367.
 2. Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: praxis@praxis.gdansk.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
  1. wykonania umowy, zlecenia, realizacji zamówienia,
  2. udzielenia odpowiedzi na zapytania i pisma celem zawarcia umowy o współpracy, zlecenia, zamówienia,
  3. otrzymywania newsletteru,
  4. prowadzenia działań marketingowych,
  5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
  6. dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  7. spełnienia obowiązku prawnego,
  8. archiwizacji,
  9. poprawnej konfiguracji serwisu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie:
  1. udzielona zgoda,
  2. podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy, zamówienia na Państwa żądanie,
  3. niezbędność w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
  4. niezbędność do osiągniecia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
  1. dane osobowe zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów o współpracy, zlecenia,
  2. dane osobowe zbierane przy rejestracji w celu złożenia zamówienia, zapisania się do newsletteru: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, data urodzenia,
  3. dane osobowe otrzymane w powierzenie: dane niezbędne do realizacji zawartych umów o współpracy,
  4. dane kontaktowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy,
  5. dane zbierane za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, profil na Facebook,
  6. dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.
 6. Sposób zbierania danych osobowych:
  1. dane otrzymane bezpośrednio od Klienta, użytkownika, innych Administratorów,
  2. dane otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  3. dane otrzymane w celu realizacji zamówienia poprzez rejestrację klienta,
  4. dane zebrane za pośrednictwem Facebook.
 7. Pliki cookies:
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.
  2. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook. Facebook wykorzystuje pliki cookies do tego, by lepiej rozumieć sposób korzystania ze swoich produktów przez użytkowników oraz w celu ich ulepszenia.
 8. Czas przechowywania danych osobowych:
  1. do czasu wycofania udzielonej zgody,
  2. przez okres konieczny do realizacji umowy o pracę/ umowy o współpracy, zmówienia i do czasu zakończenia ewentualnych roszczeń wynikających z oferowanych usług,
  3. w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,
  4. w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia.
  5. W przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.
 9. Odbiorca danych osobowych:
  1. firmy współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów o współpracy,
  2. podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa,
  3. dane będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook w Polityce Prywatności.
 10. Profilowanie:
  1. W związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem.
  2. Użytkownik może wprowadzić zmiany w ustawieniach prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook bądź może złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot współpracujący;
  3. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest:
  1. dobrowolne, gdy użytkownik korzysta z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage,
  2. warunkiem koniecznym do zawarcia umowy dotyczącej współpracy, zlecenia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy.
 13. Bezpieczeństwo danych:
  1. Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.
  2. Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.